Faktory efektivity společnosti

Chcete znát, jak je na tom vaše společnost z hlediska dosahování cílů? Jaké je vlastně její vnitřní nastavení pro to, aby úspěšně cílů mohla dosahovat. Existuje řada odpovědí na tuto otázku. Můžete se zaměřit na vnitřní či vnější faktory, můžete je dokonce kombinovat. 7S model poukazuje na kombinaci sedmi vzájemně provázaných faktorů, které společně zajišťují, aby všechny části vaší organizace pracovaly ve vzájemné harmonii a přispívaly tak k dosažení cílů.

Z čeho model vychází? Základním předpokladem modelu je existence sedmi interních faktorů či aspektů organizace, které je nezbytné mezi sebou sladit, pokud má být organizace v dosahování svých cílů efektivní.

TIP

Model 7S je možné stejným způsobem aplikovat na prvky týmu či projektu. Vždy bude záležet na tom, jak vymezíte oblast, které pomocí modelu chcete řešit.

Co nástrojem získáte?

 • můžete dosáhnout zvýšení výkonnosti podniku, týmu, projektu
 • identifikujete, co brání či potenciálně může bránit dosahování cílů organizace
 • identifikujete možné dopady změn v rámci společnosti
 • vhodněji určíte kroky během realizace změn
 • budete schopni efektivně naplňovat firemní strategii

Jaké cíle si stanovit?

 • při realizaci změn aplikujte model 7S
 • zamyslete se nad jednotlivými faktory, jak jsou nastveny ve vaší společnosti
 • porovnejte výchozí stav faktorů na počátku změny a jejich stav na konci
 • navrhněte kroky vedoucí k harmonizaci jednotlivých faktorů před změnou a po ní

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« USP analýza Příklad 7S modelu »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.