Příklad

Představme si společnost zaměřenou na opravárenství. Standardní program se zaměřoval na periodické opravy kolejových vozidel. Tomu také odpovídala organizační struktura, která byla hierarchická a také styl řízení. Každý zaměstnanec měl pevné místo v organizační struktuře a jednoznačně vymezenou odpovědnost vůči svému nadřízenému.

Trh oprav kolejových vozidel postupně slábl, společnost se proto rozhodla k rozšíření výrobního programu o modernizace vozidel. Modernizace kolejového vozidla se však od opravy liší v celé řadě aspektů. Předně již nebyla vyhovující hierarchická struktura a s ní spojený styl řízení.

Jako vhodnější se vedení společnosti jevilo maticové uspořádání a projektový styl řízení. Změna struktury sebou přinesla požadavky na změnu odpovědností. V projektovém způsobu řízení začaly být na zaměstnance kladeny požadavky nejen od jejich vedoucích, ale také od vedoucích jednotlivých projektů a dalších členů projektových týmů. A zde se začaly objevovat komplikace a problémy.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« 7S model 7S model otázky »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.