Jednostranný právní úkon

Výpověď je jednostranným právním úkonem, kterým jeden z účastníků pracovněprávního vztahu ruší pracovní poměr.

Zaměstnanec může dát výpověď zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu, nebo bez uvedení důvodů, zaměstnavatel pouze ze zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů. Výpověď musí být učiněna písemně. Pro zaměstnance i zaměstnavatele platí dvouměsíční výpovědní doba, která začíná prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného měsíce.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Dohoda Výpověď ze strany zaměstnavatele »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.