Organizační důvody

Zaměstnavatel je limitován při svých možnostech dát zaměstnanci výpověď zákonem taxativně uvedenými důvody.

Tři z těchto důvodů jsou důvody organizačními, a to

  1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele, nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, nebo snížení stavu zaměstnanců

Příslušnou organizační změnu činí u zaměstnavatele, který je právnickou osobou typicky její statutární orgán, u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou tento zaměstnavatel. 
Je nutné si uvědomit, že organizační důvod musí být objektivně dán. Pochybnosti snad mohou vzniknout pouze v případě nadbytečnosti zaměstnance, avšak zde je nutné mít na zřeteli, že důvod spočívající například v nutnosti snížit počet zaměstnanců musí objektivně existovat, a rozhodnutí statutárního orgánu musí být učiněno v době, kdy je výpověď dávána.

Nelze tak například krýt skutečný důvod zbavení se nepohodlného zaměstnance. Taktéž to předpokládá, že zaměstnavatel nebude ihned na stejnou nebo obdobnou pozici přijímat nového zaměstnance, neboť to by vzbuzovalo odůvodněné podezření, že organizační důvod dán nebyl a výpověď by byla neplatná.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Výpověď Zákaz výpovědi »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.