Dvoustranný právní úkon

Dohoda předpokládá návrh jedné ze stran pracovněprávního vztahu a akceptace tohoto návrhu ze strany druhého účastníka. Dohoda musí být písemná a vždy jednomu z účastníků náleží jedno její vyhotovení.

V dohodě je nutné přesně specifikovat, že jde o dohodu o rozvázání pracovního poměru, přesně označit účastníky této dohody, pracovní poměr, který se takovou dohodou rozvazuje, datum uzavření této dohody a datum, kterým má dle dohody pracovní poměr skončit. Dohoda musí být samozřejmě oběma stranami pracovněprávního vztahu podepsána.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Výpověď »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.