Další případy skončení pracovního poměru

Kromě uplynutí doby určité může skončit také ostatními způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, specifickými důvody danými u cizince a smrtí zaměstnavatele. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem (nejde však o ustanovení, které by bylo spojeno se sankcí pro zaměstnavatele, pokud tuto podmínku nesplní).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Hromadné propouštění Odvolání »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.