Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance

V případech organizačních složek státu, organizačních útvarů organizačních složek státu, organizačních útvarů státního podniku a státního fondu, příspěvkové organizace, jejího organizačního útvaru a organizačního útvaru Policie ČR  může ten, kdo je příslušný ke jmenování vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.

Je-li zaměstnavatelem jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát. O způsobu jmenování na vedoucí pracovní místo u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, než jsou státní instutuce již bylo pojednáno v sekci „Jmenování na vedoucí pracovní místo“. Pouze přo připomenutí je nutné uvést, že pracovní poměr je v případě vedoucích zaměstnanců jiných právnických osob nebo vedoucích osob založen pracovní smlouvou a jmenování je zpravidla provedeno dodatkem k pracovní smlouě, nebo dohodou o změně sjednaných pracovních podmínek.

Odvolání vedoucího zaměstnance může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, její statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel.

Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Pracovní poměr na dobu určitou Neplatné rozvázání pracovního poměru »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.