Porovnání různorodých faktorů

Srovnávací analýza je další technikou, která nám pomůže v rozhodování v těch případech, kdy potřebujeme mezi sebou porovnat možnosti, k nimž nám často chybějí objektivní data a podklady. Prostřednictvím srovnávací analýzy, někdy také označované jako párová analýza, si stanovíme jasné priority v situacích, kdy se vyvstanou protichůdné požadavky na zdroje.

Typickým příkladem může být rozhodování, zda investovat finanční prostředky do marketingu a reklamy či do informačních technologií. Podobné situace pochopitelně řešíme i v soukromí a jistě vás jich napadne celá řada.

Potřebujete-li porovnat hrušky a jablka, pak je srovnávací analýza to pravé řešení.

Co nástrojem získáte?

  • porovnání nesourodých možností
  • ujasnění priorit
  • číselné vyjádření pro správné rozhodnutí

Jak technika funguje?

Použití techniky není složité. Pro aplikaci do praxe můžete použít formulář, který máte ke stažení na konci tohoto nástroje. Následující kroky usnadní zpracování srovnávací analýzy.

Jako příklad použijeme rozhodnutí mezi několika variantami, kam investovat volné finanční prostředky. Finanční zdroje umožňují firmě investovat pouze do jedné z oblastí, přičemž si představte, že zástupce za každou oblast tlačí a snaží se prosadit právě to své.

Porovnávané oblasti:

  • marketingová kampaň a zákaznické akce
  • informační systém
  • obnova části výrobního zařízení
  • nová výrobní technologie

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« GRID analýza Occamova břitva »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.