Jen tolik argumentů, kolik je třeba

Zná to snad každý, kdo se někdy pohyboval ve firemním prostředí. Vše je potřeba analyzovat, mít tabulky, reporty, výkazy. Někdy nám z toho může jít hlava kolem a občas slyšíme, že lidé přes neustále vysvětlování a zdůvodňování nemají čas na vlastní práci.

Úskalím může být právě množství dat, které se na nás hrne ze všech stran. Abychom se mohli správně rozhodnout, chceme získat maximum vstupních informací. Jenže počet možných informací je někdy nekonečný a v jejich záplavě se můžeme utopit. Vhodnou pomůckou může být Occamova břitva.

Tento přístup je přisuzován již samotnému Aristotelovi, ale pojmenován byl po anglickém filosofovi, františkánském mnichu Williamovi z Ockhamu (asi 1285-1349), který metodu nejen používal, ale také přesně formuloval a vymezil svými výroky.

Co nástrojem získáte?

 • zjednodušení přístupu k řešení problémů
 • nastavení analýz a reportů, které pravidelně absolvujete
 • identifikace, které faktory jsou pro rozhodování důležité a na ně se zaměřit

Jak technika funguje?

Occamova břitva je metodický filosofický princip, který říká, že pro vysvětlování určitého jevu nemá být používáno více argumentů, než je nezbytně nutné. Zbytečné argumenty je třeba odstřihnout, eliminovat. Mluví se proto také o principu úspornosti, nebo o minimalistickém principu.

Princip použití vychází ze samotných výroků autora:

 • Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
 • tj. Množství (tj. důvodů, příčin) se nemá dokládat, není-li to nezbytné

nebo v pozdější formulaci

 • Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
 • tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Další aplikace metody se odvozují následujícím způsobem:

 • Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.
 • Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.

Jak tedy s metodou pracovat?

 1. Vždy dobře zvažte, jaké informace skutečně potřebujete pro své rozhodování.
 2. Pokud jste byli schopni funkčně rozhodovat na základě dosavadních podkladů, patrně žádné další informace nepotřebujete.
 3. Pokud máte na výběr z více řešení, zaměřte se na to, které je nejméně komplikované.
 4. Pečlivě zvažte, co vám přinese nová tabulka, rozbor či analýza a k čemu nová informace bude sloužit.
 5. Pokud nějaký proces pro dosažení cíle či požadovaného výsledku není nezbytný, poté je pravděpodobně můžete zrušit.

SHRNUTÍ

Occamova břitva je metodický filozofický princip, který se zaměřuje na zjednodušení. Přenesením metody do firemní praxe, ale i do soukromého života, můžeme ušetřit množství času. Tím, že nebudeme rozebírat a analyzovat velké množství dat, ale zaměříme se na skutečné podstatné informace a funkční řešení.

 
« Srovnávací analýza Simplex proces »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.