Příklad disciplinárního rozhovoru

Mistr logistiky: Pane Nováku, je zakázáno, aby pracovníci logistiky manipulovali na svařovně s měděnými dráty. Já jsem vás před chvílí přitom viděl.

Pracovník logistiky: Já jsem si jenom potřeboval drát dva metry posunout, abych mohl snáze najet s vysokozdvižným vozíkem k regálu.

Mistr: Víte, že se to nesmí. Měděné dráty se ztrácejí, a pak na vás může padnout podezření. Myslíte, že je takové chování v pořádku?

Pracovník: No, tak to tedy v pořádku není. Ale oni by si měli udržovat pořádek na pracovišti a dávat ten drát na určené místo.

Mistr: Máte to říci mně a já to potom sdělím mistrovi svařovny, aby se postaral o nápravu. Slibte, že už se to nebude opakovat.

Pracovník: No tak dobře, už to neudělám.

Mistr: Budu vás teď sledovat. Věřím vám, že jste s drátem nemanipuloval se špatným úmyslem. Pokud by se to ale opakovalo, zavolám službu a prohlédneme vám skříňku. Tak jako tak by vás pak čekal postih za porušení technologických pravidel.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Disciplinární rozhovor Jak usměrňovat pracovníky? »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.