Jak vést disciplinární rozhovor?

Firmy vydávají pravidla pracovního chování (pracovní řád) a technologické postupy (příručka kvality, návodky), aby jasně naznačily žádoucí způsob chování a práce očekávaný od podřízených. Každé porušování tohoto chování je potřeba s pracovníky projednat, aby pochopili jeho závažnost a aby se propříště takového jednání vyvarovali.

Disciplinární rozhovory by se měly řídit zásadou ACT (A = acknowledgement, C = commitment, T = testing).
Opakované porušování pracovní a technologické kázně je třeba postihnout. Každý postih se současně stává varováním pro ostatní pracovníky.

7 STUPŇŮ ŘÍZENÍ DISCIPLINY

1. Jednoznačné stanovení standardů chování a technologických postupů.
2. Získání konkrétních údajů a informací o porušení chování nebo postupu.
3. bezprostřední sdělení problému pracovníkovi.
4. Uznání ze strany pracovníka (acknowledgement).
5. Dosažení slibu (commitment).
6. Ověřování plnění slibu (testing).
7. Postih v případě neplnění.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Disciplinární rozhovor - příklad »

Kam dále?

© 2014-2018, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.