Jak vést disciplinární rozhovor?

Firmy vydávají pravidla pracovního chování (pracovní řád) a technologické postupy (příručka kvality, návodky), aby jasně naznačily žádoucí způsob chování a práce očekávaný od podřízených. Každé porušování tohoto chování je potřeba s pracovníky projednat, aby pochopili jeho závažnost a aby se propříště takového jednání vyvarovali.

Disciplinární rozhovory by se měly řídit zásadou ACT (A = acknowledgement, C = commitment, T = testing).
Opakované porušování pracovní a technologické kázně je třeba postihnout. Každý postih se současně stává varováním pro ostatní pracovníky.

7 STUPŇŮ ŘÍZENÍ DISCIPLINY

1. Jednoznačné stanovení standardů chování a technologických postupů.
2. Získání konkrétních údajů a informací o porušení chování nebo postupu.
3. bezprostřední sdělení problému pracovníkovi.
4. Uznání ze strany pracovníka (acknowledgement).
5. Dosažení slibu (commitment).
6. Ověřování plnění slibu (testing).
7. Postih v případě neplnění.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Disciplinární rozhovor - příklad »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.