Možnosti převodu zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel může za určitých okolností předpokládaných zákoníkem práce přidělit zaměstnanci práci, která do sjednaného druhu práce v rámci pracovní smlouvy nepatří.

Jedná se o jednostranný právní úkon, kterým zaměstnavatel mění obsah sjednaných pracovních podmínek. Povinnost zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy se mění na povinnost konat práci druhem určenou v převedení. V důsledku převedení se mění obsah pracovního poměru, nikoliv však pracovní smlouva, která zůstává nezměněna. Změna spočívá pouze v tom, že v části týkající se druhu práce se pracovní smlouva nerealizuje.

Zaměstnavatel je povinen nebo může zaměstnance převést na jinou práci:

Povinnost převést

zdravotní důvody, např. nesmí-li zaměstnanec práci konat dle zdravotního posudku obecně nebo pro nemoc z povolání či pracovní úraz, není-li způsobilým pracovat v noci, je-li to třeba v zájmu ochrany zdraví před infekčními chorobami (karanténa), koná-li těhotná nebo kojící zaměstnankyně práce, které ohrožují její těhotenství/mateřství, požádá-li těhotná, kojící nebo zaměstnankyně do 9 měsíců po porodu o přeřazení z noční práce;

Možnost převést

profesní důvody - dostal-li zaměstnanec výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, méně závažné porušování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo závažné porušování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo pokud obdržel výpověď pro ztrátu způsobilost k práci (např. ztrátou kvalifikace) nebo kvalifikace pozbyl dočasně, bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro trestný čin související s prací;

Zaměstnavatel zaměstnance převádí přednostně podle pracovní smlouvy (tedy v souladu s druhem práce a místem výkonu práce), není-li však zaměstnance možné převést v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, převede jej i na jinou práci, aby bylo dosaženo důvodu převedení, práce, na kterou zaměstnavatel zaměstnance převádí, pro něj musí být vhodná zdravotně, ale nikoliv profesně.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Změny pracovního poměru Pracovní cesta »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.