Vyslání na pracovní cestu

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance, na základě dohody s ním na pracovní cestu, kterou se rozumí výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce. Pokyny k práci na pracovní cestě dává zaměstnanci vedoucí zaměstnanec, který ho na pracovní cestu vyslal.

Jiným případem pracovní cesty je vyslání zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), kdy vysílající zaměstnavatel může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby dával zaměstnanci pokyny k práci, případně jeho práci organizoval, řídil a kontroloval (v takovém pověření je třeba vymezit jeho rozsah a z logiky věci toto pověření má být písemné). S pověřením musí být vyslaný zaměstnanec seznámen a vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele nemohou činit vůči zaměstnanci právní úkony jménem vysílajícího zaměstnavatele.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Převedení na jinou práci Přeložení zaměstnance »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.