Jak se může pracovní poměr změnit?

V prvé řadě je třeba uvést, že zaměstnavatel a zaměstnanec jsou svými projevy, vyjádřenými typicky v pracovní smlouvě, vázáni od uzavření pracovního poměru do budoucna. To v praxi znamená, že změnit obsah pracovního poměru bude velmi komplikované, ne-li nemožné, neboť právní úkon spočívající ve změně sjednaných pracovních podmínek bude podmíněn dohodou obou stran pracovněprávního vztahu.

Lze si představit, že zaměstnanec bude ochotně přistupovat na změnu sjednaných pracovních podmínek v případě jejich vylepšení, v případě změny k horšímu již ochotu přistoupit na nové podmínky nelze předpokládat. Na tuto problematiku je nutné ale nahlížet i z pohledu zaměstnavatele, který taktéž může a nemusí reagovat pozitivně na zaměstnancem navrženou změnu obsahu pracovního poměru.

V některých případech je však zaměstnavatel povinen vyhovět návrhu zaměstnance a sjednané pracovní podmínky změnit, je tomu tak např. u pracovní doby těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnankyně pečující o děti, tato povinnost zaměstnavatele je však limitována provozními podmínkami, které pokud nejsou dány, není povinen takové zaměstnankyni vyhovět.

Změnou obsahu sjednaných pracovních podmínek může být i jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance provedené po vzniku pracovního poměru (byla-li již předtím uzavřena pracovní smlouva).

Vedle změn obsahu sjednaných pracovních podmínek dohodou zná zákoník práce i tyto případy změn: převedení na jinou práci, pracovní cestu, přeložení a nově i dočasné přidělení, o kterých bude pojednáno dále v tomto textu.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Vznik pracovního poměru Převedení na jinou práci »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.