Za jakých podmínek je možné zaměstnance přeložit?

Přeložení je dočasnou změnou pracovního poměru spočívající ve změně místa výkonu práce. Předpokládá souhlas zaměstnance. Jde o přeložení zaměstnance do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, za předpokladu, že to nezbytně vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele.

Přeložit zaměstnance lze pouze v rámci organizační struktury zaměstnavatele. Práci přeloženého zaměstnance pak organizuje, řídí a kontroluje a pokyny dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

Odpadnou-li důvody pro přeložení nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, dochází k zařazení zaměstnance na jeho původní pracoviště.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Pracovní cesta Dočasné přidělení »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.