Za jakých podmínek je možné zaměstnance přeložit?

Přeložení je dočasnou změnou pracovního poměru spočívající ve změně místa výkonu práce. Předpokládá souhlas zaměstnance. Jde o přeložení zaměstnance do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, za předpokladu, že to nezbytně vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele.

Přeložit zaměstnance lze pouze v rámci organizační struktury zaměstnavatele. Práci přeloženého zaměstnance pak organizuje, řídí a kontroluje a pokyny dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

Odpadnou-li důvody pro přeložení nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, dochází k zařazení zaměstnance na jeho původní pracoviště.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Pracovní cesta Dočasné přidělení »

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.