Přidělení k jinému zaměstnavateli

Zákoník práce nově dává možnost přidělit zaměstnance na předem dohodnutou dobu k jinému zaměstnavateli. Děje se tak na základě písemné smlouvy uzavřené mezi původním zaměstnavatelem a přijímajícím zaměstnavatelem s předchozím souhlasem přidělovaného zaměstnance.

V zákoníku práce je zakotvena podmínka přidělení až po šesti měsících trvání pracovního poměru, která má za cíl zamezit případům, kdy by byl zaměstnanec přijímán do pracovního poměru za účelem jeho okamžitého přidělení k jinému zaměstnavateli – tuto možnost mají mít nadále pouze agentury práce.

Z toho důvodu je také tento typ dočasného přidělení bezplatný, neboť k přidělování zaměstnanců za úplatu byly zřízeny pouze agentury práce. Zákoník práce výslovně umožňuje pouze kompenzaci nákladů, které kmenový zaměstnavatel vynaložil po dobu dočasného přidělení na „mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady“ přiděleného zaměstnance.

Po dobu dočasného přidělení se zaměstnanec řídí pokyny zaměstnavatele, k němuž byl přidělen. Pracovní podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky u zaměstnavatele, k němuž byl přidělen.

Veškeré podmínky pracovního poměru ke stávajícímu zaměstnavateli přitom zůstávají zachovány. Po skončení přidělení se zaměstnanec zařazuje zpět na původní pracovní místo podle své pracovní smlouvy.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Přeložení zaměstnance Skončení pracovního poměru »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.