Lezeme po žebříku

Jednoduchá pomůcka pro generování nápadů, která využívá neustálého přebíhání od konkrétnějších k abstraktnějším aspektům problému a naopak. Hodí se především k hledání inspirace pro inovaci produktu nebo výrobku, ale dá se využít i v jiných oborech.

Co nástrojem získáte?

 • nástroj pro zacílení našeho uvažování
 • nový náhled na řešený problém
 • nomůcku pro hledání nápadů
 • nchopnost nahlížet na problém v nečekaných souvislostech
 • nojmenování vazeb mezi kontexty

Jaké cíle si stanovit?

 • zaměřte se na aplikaci techniky při hledání inovací a změn
 • použijte techniku při hledání nápadů a pojmenování kontextů
 • techniku využijte při potřebě vnímat problém v širších souvislostech

Stručná charakteristika postupu

1. Start

Pojmenujte problém (příklad – úkolem je najít nový design pro psací pero)

2. Žebřík nahoru

Najděte obecnější kategorii pro problém (psací potřeby). Najděte ještě širší kategorii, a ještě širší a tak pořád dál. Vytvořte „žebřík“, který problém pojmenuje ve stále širších a širších kategoriích. (psací potřeby, věci na stole, vybavení kanceláře, inventář budovy atd.)

3. Žebřík dolů

Vyerte si jednu z úrovní žebříků a více ji zkonkretizujte. Tentokrát postupujte od abstraktního ke konkrétnějšímu. (vybavení kanceláře – počítač, květináč, koberec, stůl, židle…) Zjistíte, že cesta po žebříku dolů je mnohem jednodušší, než cesta nahoru.

4. A zase nahoru

Z nového seznamu si opět vyberte jednu položku a znovu ji pojmenujte abstraktnějšími kategoriemi (stůl, nábytek, mobiliář, výrobky ze dřeva, výrobky z přírodního materiálu)

5. A zase dolů

Opakujte bod 3 s novou položkou atd.

Zapisujte:

Jakoukoli podobnost s problémem původním, jakýkoli nápad, který vznikne ze srovnání, ihned zapisujte (Pero z přírodního materiálu? Pero ze dřeva? )

Příklad

Problém: Zaměstnanci Františku Novákovi schází motivace a podává slabý výkon. Jak ho motivovat?

Fáze 1. – Lezeme nahoru

Fáze 2. – Lezeme dolů

Fáze 3. – Převedení problému do jiného kontextu

 • Co motivuje našeho známého G. Napolitane? Manželka Giulia a syn Federico
 • Jaký motivační systém mají ve firmě Spaghettini? Týden dovolené navíc
 • Co motivuje zaměstnance v Itálii? Siesta mezi 12.00 a 14.00
 • Na co slyší Italové? Fotbal, víno, hudba, láska

Fáze 4. – Generování nápadů pro jiné kontexty

Jak motivovat Giorgia Napolitane?

 • Lístky na AC Milan, Předplatné do La Scaly, Dovolená ve Finsku, Prodloužení siesty, Zaměstnáme mu manželku, Zaplatíme Federicovi studia na univerzitě v Padově

Fáze 5. – Převedení nápadů z jiných kontextů na náš problém

 • Lístky na AC Milan - Příspěvky na sportovní aktivity, permanentka do bazénu
 • La Scala - Volňásky do multikina
 • Dovolená ve Finsku - Příspěvek na dovolenou
 • Prodloužení Siesty - Více dovolené, stravenky
 • Zaměstnání manželky - Zaměstnáme manželku, home-office, Poukázky do Salonu krásy
 • Federico na studiích - Příspěvky na dětský tábor, příspěvky na studia, jazykové kurzy

Fáze 6. – Výběr řešení z generovaných nápadů

 • Pro našeho nemotivovaného zaměstnance Frantu Nováka navrhneme motivační systém, který mu umožní v případě splnění pracovních cílů a překročení plánu sadu zaměstnaneckých benefitů, ze kterých si vybere ty, které by mu nejvíce vyhovaly.

ÚKOL

 • Pojmenujte alespoň tři problémy, se kterými se v současné době potýkáte.
 • Problémy mohou být v práci, nebo v osobním životě či ve vztazích, záleží jen na vás.
 • Aplikujte metodu LADDERINGu na každý ze stanovených problémů a hledejte inspiraci pro řešení.
 • Nezapomeňte nás informovat o úspěšnosti vašich poklusů.

SHRNUTÍ

LADDERING je jednoduché vodítko pro vedení našeho uvažování. Jeho základním principem je propojování kontextů řešeného problému. Podstata spočívá v hledání inspirace pro nápady a řešení našeho problému v oblastech, které jsou významově blízké.

 
« Scamper Catwoe »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.