7 parametrů cíle

Umíte se dobře vyptávat koučovaného na jeho cíl? Znáte všechny parametry, které by dobře formulovaný cíl měl mít? Už víte, že jen tak mimoděk vyřčený cíl někdy není tím, kterého skutečně chceme a hlavně můžeme efektivně dosáhnout? Téměř všechno je možné a dobrý kouč k tomu dokáže dobře nasměrovat. Nechejte se inspirovat jedním z modelů, který se v koučování využívá jako pomůcka ke správnému stanovování cílů.

Encyklopedie Wikipedia uvádí k jednotlivým začátečním písmenům modelu SMARTER spousta podobných či doplňujících a upřesňujících výrazů (uvádíme v závorkách). Literatura se v pojetí a ve výkladech rovněž odlišuje, ale podstata modelu, tj. parametry k určení cíle vedou ke stejnému výsledku – dobře uchopenému koučovacímu záměru.

Starší model SMART se skládá jen z prvních pěti bodů a opomíjí práci s našimi emocemi, čili jak se se svým novým cílem a po jeho splnění budu cítit, čili jestli mne můj cíl skutečně motivuje.

SMARTER

 1. SPECIFIC = KONKRÉTNÍ (Significant, Stretching, Simple)
 2. MEASURABLE = MĚŘITELNÝ (Meaningful, Motivational, Manageable)
 3. AMBITIOUS = AMBICIÓZNÍ (Attainable, Appropriate, Achievable, Agreed, Assignable, Actionable, Aligned, Aspirational, Acceptable, Action-focused)
 4. REALISTIC = REÁLNÝ (Relevant, Result-Based, Results-oriented, Resourced, Resonant)
 5. TIME-BOUND = ČASOVĚ OHRANIČENÝ (Time-oriented, Time framed, Timed, Time-based, Timeboxed, Timely, Time-Specific, Timetabled, Time limited, Trackable, Tangible, Truthful)
 6. ECOLOGICAL = EKOLOGICKÝ; EXCITING = ZAJÍMAVÝ (Evaluate, Ethical, Excitable, Enjoyable, Engaging)
 7. RECORDED = ZAZNAMENATELNÝ (Reevaluate, Rewarded, Reassess, Revisit, Recordable, Rewarding, Reaching)

Co nástrojem získáte?

 • dovednost, jak dovést koučovaného k efektivní definici svého cíle
 • otázky, které vedou k úspěšnému procesu
 • náhled na kvality, tj. parametry, které správně formulovaný cíl má splňovat

Jaké cíle si stanovit?

 • zkuste si naformulovat svůj dlouhodobý cíl, čeho chcete v životě dosáhnout
 • použijte všechny parametry, které má cíl podle modelu SMARTER obsahovat
 • odpovězte v souvislosti s vaším cílem na všechny otázky, které vám nabízíme

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Model PRECISE Zpětná vazba kouče »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.