Struktura koučinku vycházející z NLP

Motá se Vám hlava z nejrůznějších modelů, jak nejlépe koučovat, být strukturovaný a jak nejefektivněji dojít k tomu, co opravdu chci? Doporučujeme model, který zahrnuje všechny nejdůležitější fáze.

PRECISE využívá především psychologická metoda Neurolingvistické programování, zkráceně NLP (velmi volný překlad: změna stereotypů myšlení jazykovými prostředky při zapojení smyslů; vznik 70. l. 20. st. USA, autoři Richard Bandler a John Grinder). A právě z NLP vychází většina koučovacích technik, například Technika škálování.

První písmena anglických slov určují zkratku PRECISE, která nás má pomoci upamatovat na kroky, fáze, jednotlivé stupně koučování. Doptáváme se a postupně hledáme:

POSITIVE = POZITIVNÍ CÍL
RESOURCES = ZDROJE
EVIDENCE = DŮKAZ
CONTROL = KONTROLA
IMPACT = DOPAD
SET TIME = STANOVENÍ ČASU
EVOLVE = VÝVOJ

Co nástrojem získáte?

  • nový úhel pohledu na proces koučování, jak dojít k cíli, k žádanému výsledku
  • náhled na celý rámec koučování
  • náhled na jeho strukturu

Jaké cíle si stanovit?

  • stanovit rozdíly mezi modely SMARTER, GROW, PRECISE
  • najít situaci, kde by mně model PRECISE mohl pomoci
  • prověřit, co mne teď může posunout a jak to kde využít

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Technika škálování SMARTER »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.