V kapitole Vývoj konfliktu jsme si představili několik teoretických náhledů na psotupné fáze vývoje konfliktu. Nyní se teorii pokusíme propojit s konkrétními příklady z života. Jednotlivé fáze vývoje konfliktu si popíšeme podle stupnice popsané Friedrichem Glaslem, se zasazením do děje známého a v mnohém poučného filmu Válka Roseových.

Co nástrojem získáte?

  • náhled do přirozeného vývoje konfliktu
  • pochopení chování v určitých fázích konfliktu
  • dovednost, jak poznat, ve které fázi konfliktu se člověk nachází
  • návod, jak toto poznání využít ve svůj prospěch

Jaké cíle si stanovit?

  • Rozpoznat, kdy vyhrají oba, kdy pouze jeden, a když už nemůže vyhrát nikdo
  • Propojit fáze s konkrétním dějem filmu
  • Dosadit vhodný způsob řešení konfliktu

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Předcházení konfliktu - zpracování námitky Podstata konfliktů »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.