Proč se tématem konfliktu zabývat?

Konflikt doprovází vývoj civilizace od nepaměti. Je nedílnou součástí každodenních počinů, ale také těch nejzásadnějších historických změn, které zásadním způsobem ovlivnily další směřování lidstva. Když ještě chvíli zůstaneme u toho nejširšího pojetí, kdo jsou velmi často ti uctívaní hybatelé dějin? Přece ti, kdo dokázali konflikt ovládnout, ať už silou nebo rozumem. Přesto je konflikt obecně vnímán jako něco nechtěného a negativního.

Než zaměříte pozornost na praktické modely, které vás mohou zbavit obav z konfliktů a pomoci vám být úspěšnějšími právě proto, že dokážete řešit konstruktivním způsobem konflikty kolem sebe, je vhodné připomenout si alespoň základní teoretická fakta vztahující se ke konfliktu.

Co nástrojem získáte?

  • různé definice konfliktu
  • podstata konfliktů
  • základní principy konfliktu
  • potencionální zdroje konfliktů

Definice konfliktu

Odborná literatura nabízí desítky navzájem jen minimálně odlišných definicí pojmu konflikt. Obecně se shodují, že KONFLIKT je srážkou nebo střetem minimálně dvou rozdílných stanovisek, postojů, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot, chování, snah apod.

Asi nejjednodušeji by se dal konflikt popsat jako nedorozumění mezi dvěma či více lidmi – když se dostanou ve vzájemné komunikaci do bodu, kdy zjistí, že si nárokují tu samou věc či se liší v názoru na nějaký jev.

Co běžně rozumíme pod pojmem konflikt?

Obecně je pojem konflikt užíván pro veškeré střety – od běžných konfliktů na pracovišti, až po ozbrojené konflikty. Psychologie pak konflikt vnímá jako jednu z nejnáročnějších životních situací pro člověka, právě proto, že v něm obvykle jde o střet protichůdných sil, které vedou na cestě k cíli.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Glaslova stupnice v kontextu Války Roseových Rozdělení konfliktů »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.