Stres a zdraví - Vinay Joshi

Knihu jsem brala do rukou s mírnými obavami. Autorem je indický lékař a já měla obavy z definic, odborných rozborů situací a již obecně známých pouček, jak vést zdravý duševní život. O to víc jsem byla mile překvapena a zaujata první kapitolou. Opak byl pravdou a v rukou jsem držela napínavou detektivku. I v dalších kapitolách se autor snaží o stresu a jeho vlivu na naše zdraví velice nenásilnou formou „vyprávět“, což činí knihu poutavou. Pro lepší pochopení širšímu okruhu čtenářů často využívá různá přirovnání a pomocí analogie se snaží přiblížit a objasnit, co to stres je, jaké jsou jeho fyziologické projevy a zdravotní následky. Přirovnání jsou natolik trefná, že vás donutí k úsměvu, stejně jako se to stávalo mě. Ostatně jako spousta autorových poznámek, které se dočtete „mezi řádky“.

Kniha čtenářům objasňuje původ stresu fyzického, který je všem živočichům vlastní a porovnává jej se stresem psychickým, jenž je příznačný hlavně pro lidi a dobu, v které žijeme. Bohužel evoluce v tomto směru poněkud zaspala a reakce těla je v obou případech stejná. Tato skutečnost má neblahé účinky na naše zdraví. Autor ve své knize shrnuje důsledky stresu na metabolismus, imunitní systém, paměť, schopnost reprodukce apod. Nekonstatuje, ale čtivou formou vysvětluje souvislosti. Čtenář tak má možnost uvědomit si tyto příčinné vztahy ve svém vlastním životě. Má příležitost s těmito souvislostmi něco dělat, upravit je ve svůj prospěch.

Zvláštní kapitolou je „Deprese“. Její pojetí je ve srovnání se zbytkem knihy poněkud odbornější, nicméně ani zde se člověk nesetká s přebytkem nesrozumitelné medicínské terminologie.

Pro nás obchodníky jsou stresové situace běžnou záležitostí. Někteří lidé si s touto zátěží umí poradit lépe, jiní hůře. Ve svém okolí mám několik kolegů, kteří v tomto směru došli až „na konec“, zasáhl je syndrom vyhoření. Tento problém však může potkat každého z nás. Nicméně je vždy lepší tomuto předejít než se poté vyrovnávat s nepříjemnými následky. A právě i zde kniha může být vhodným pomocníkem a rádcem, který nejen nastaví zrcadlo našim stereotypům chování a návykům, ale také nastíní vhodné kroky, jak s nimi pracovat.

Kniha se v originále jmenuje „Stress. From burnout to balance“/“Stres. Od vyhoření k rovnováze“/. Udržet sám sebe ve zdravé rovnováze není pro obchodníka zatíženého stresem dnes a denně úplně jednoduché. Je zřejmé, že stresové situace se nám v životě pravděpodobně nepodaří eliminovat, ale stres jako takový je možné udržet v rozumných mezích a v malých dávkách je dokonce našemu zdraví prospěšný.

Doporučení

Knihu bych doporučila každému, jelikož stresovým situacím jsme v této době vystaveni všichni. Někteří z nás častěji, jiní méně (šťastní to lidé). Autor v knize upozorňuje na různé signály, které nám tělo dává a varuje nás, že není vše v pořádku (aniž bychom si to sami uvědomili). V závěru knihy uvádí nejrůznější techniky, které nám pomohou stres zvládat tak, abychom v co největší možné míře zmírnili jeho dopad na naše psychické i fyzické zdraví. Právě část s technikami vnímám jako praktický bonus pro čtenáře knihy.

Nezbývá mi než konstatovat, že kniha mě příjemně překvapila a je škoda, že se jedná o autorovo prozatím jediné dílo.

Knihu si můžete objednat zde.

 
« Řeč těla v praxi Windows 8 »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.