Kapitola o psychologii frekventanta by nebyla úplná, kdybychom se nezmínili o typologii MBTI pojmenované podle autorek Katherine Briggsové a její dcery Isabel Myersové.

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) rozšiřuje Jungovu typologii funkcí a škálu extraverze - introverze přidáním další proměnné percieve (vnímání) – judging (usuzování). Autorky vcházejí z předpokladu, že shodné typy se u skupiny jedinců dají sledovat s ohledem na způsob jejich uvažování a vnímání, tedy s ohledem na faktor sběru a vyhodnocování informací. Oba typy rozlišuje to, zda dávají přednost věcem uzavřeným, jednoduchým, definitivním (typ Judging), nebo naopak preferují věci komplikované, složité, neuzavřené, stále se vyvíjející (typ Percive).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Barevná typologie Teorie mozkových kvadrantů - I. »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.