Jako doplnění ke kapitolce o typologii frekventanta uvedeme ještě aplikaci teorie mozkových kvadrantů, která je dílem amerického neurologa a psychologa Neda Hermanna. Vychází z teorií o vývoji mozku Paula McLeana a teorie mozkových hemisfér Rogerra Sperryho. Tyto dvě teorie originálním způsobem kombinuje tak, že vzniká systematické rozčlenění mozku na čtyři kvadranty, které určují, jakým způsobem lidé využívají svůj mozek při sběru, vyhodnocování a zpracování informací, ale také jaké styly učení preferují. Lektoři na základě této teorie mohou připravit osnovu svého tréninku tak, aby maximálně vyhovovala všem mozkovým dominancím.

Nejprve se seznámíme s východisky Hermannovy teorie (takzvaného HBDI – Hermann Brain Dominance Instrument), tedy s vývojovou teorií Paula McCleana a teorií hemisfér Rogera Sperryho.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« MBTI Typologie osobnosti Teorie mozkových kvadrantů - II. »

© 2014-2020, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.