Zvládání útoků

Jak napovídá samotný název, pomocí této techniky selektivně, výběrově přeslechneme nevhodné komentáře, připomínky či dokonce útoky.

Co je cílem techniky?

Technika se hodí pro situace, kdy na nás druhá strana udeří pod vlivem emocí, případně má požadavek, který nelze považovat za přijatelný. Jinou situací je pokus partnera vědomě či nevědomě nás manipulovat a dostávat do situace, která je nám nepříjemná.

Co nástrojem získáte?

  • o čem je technika selektivní ignorování
  • v jakých případech techniku použít
  • rizika techniky

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se nad situacemi, ve kterých byste mohli techniku použít
  • zaměřte se na postup, jak přenést techniku do vaší komunikační praxe
  • aplikujte techniku při negativních výpadech vůči své osobě

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Technika otevřených dveří Umění odmítnout »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.