Jak porozumět řeči těla?

O řeči těla bylo napsáno mnoho textů a knih. Dokonce vznikly skvělé filmy, které jsou podloženy výzkumem řady odborníků a vědců. Vzpomeňme například u nás vysílaný seriál Anatomie lži, ke kterému se budeme vracet. I přes tuto osvětu máme pocit, že v běžném životě, soukromém i pracovním, řeč těla či neverbální komunikaci opomíjíme a nevěnujeme jí patřičnou pozornost.

Proto jsme připravili seriál Anatomie řeči těla, ve kterém budeme přinášet praktické návody a postupy, které můžete uplatnit jak v soukromí, tak při obchodním jednání či na poradě.

Prakticky každé naše chování je doprovázeno řečí těla, které často signalizuje naše pravé rozpoložení, pocity a emoce lépe, nežli je tomu v případě slov. Řeč těla zahrnuje obvykle jeden nebo více základních prvků, které se mohou vyskytovat jak izolovaně, častěji však v kombinacích. Právě kombinace neverbálních projevů má často až neuvěřitelný dopad, vliv na lidi kolem nás.

Co nástrojem získáte?

  • přehled jednotlivých aspektů řeči těla
  • jak jsou vyjadřovány emoce prostřednictvím těchto aspektů
  • námět, jak pracovat s jednotlivými aspekty v rámci komunikace

Jaké cíle si stanovit?

  • všímejte si pečlivěji projevů řeči těla u lidí kolem vás
  • identifikujte své nejčastější projevy v oblasti řeči těla
  • najděte, které atributy jsou u vás dominantní a které potlačujete

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Rozdíl mezi pravým a falešným úsměvem Základní emoce v lidské tváři »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.