První dojem

O tom, jak správně podat ruku bylo napsáno a řečeno mnoho. Přesto se v praxi můžeme setkat s lidmi, kteří se dopouštějí drobných prohřešků.

V novém nástroji se podíváme na podání ruky nikoli z hlediska společenské etikety, ale z pohledu budování vztahu. Podání ruky je často první úkon, kterým s druhými lidmi přicházíme do kontaktu. A protože si dojem o druhých utváříme během prvních okamžiků setkání, je vhodné podání ruky věnovat větší pozornost. Podání ruky realizujeme ve stovkách různých situací, kdy se zdravíme či seznamujeme s druhými lidmi. Může se jednat o představení při hledání nového místa, při obchodní schůzce, při seznámení s významnou osobou či potenciálním partnerem.

Stisk ruky není izolovaným aktem, který stojí za dojmem, který zanecháme. Svoji roli hraje řada dalších prvků neverbální komunikace. Výraz tváře, úsměv, oční kontakt atd. Je proto vhodné věnovat pozornost také těmto projevům doprovázející vlastní podání ruky.

Co nástrojem získáte?

  • znalost základních aspektů týkajících stisku ruky
  • jak vytvářet pozitivní dojem
  • tipy a doporučení čeho se vyvarovat

Jaké cíle si stanovit?

  • zaměřit se na prvky neverbální komunikace, které se spolupodílí na pozitivním dojmu
  • identifikovat přístup a techniku stisku ruky u lidí ve svém okolí
  • naučit se aplikovat jednotlivé tipy a doporučení do praxe

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Základní emoce v lidské tváři How to Read Body Language: 10 Ways to Recognize Nonverbal Cues »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.