Sebeprezentace a prezentace

Modelová situace je vhodná pro všechny obsazované pozice, kde vyžadujete prezentační dovednosti. Využitelná je tedy u obchodníků a manažerů na všech stupních řízení. Při sebeprezentaci vystavujete kandidáta větší míře stresu. Stresovou zátěž můžete ještě zvýšit tím, že sebeprezentaci budou mít kandidáti před ostatními konkurenty v AC. Sebeprezentací v zastoupení můžete naopak stresovou zátěž mírně snížit. Situace je vhodná na začátek AC.

Tam, kde jsou v programu AC zařazeny osobní pohovory, není použití této modelové situace příliš efektivní. Pravděpodobně nezískáte o kandidátovi mnoho nových informací. Pro testování prezentačních dovedností manažerů v těchto případech zvolte raději Individuální modelovou situaci pro manažery, zařaďte na závěr kterékoli modelové situace prezentaci výsledků, nebo si vyberte některou z modelových situací pro obchodní pozice.

Co nástrojem získáte?

  • zadání individuální modelové situace ve dvou modifikacích
  • přehled o časové náročnosti a potřebném vybavení
  • tipy co při modelové situaci sledovat

Jaké cíle si stanovit?

  • vycházejte z profilu pozice a zvažte, zda vaše zadání dává prostor k pozorování požadovaných dovedností u kandidátů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak vnímat kandidáty Individuální modelové situace pro manažery »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.