Šest myslitelských klobouků

Jak nasměrovat své myšlenky

Upřednostňujete jeden způsob posuzování a řešení situací a problémů? Zablokují vaše myšlení schémata a zkušenosti z minulosti? Stěžuje vám nastavení mysli rozvíjení kreativity a hledání kreativních řešení? Díváte se na věci spíše pesimisticky? Nebo jste nenapravitelný optimista, který nebere v potaz možná rizika? Setkáváte se na poradách a jednáních s odmítavými, pesimistickými či kritickými postoji? Chcete zjistit jejich příčinu a přesvědčit ostatní o pozitivech produktu, projektu, strategie?

Účinnou metodou, která pomáhá tato negativa eliminovat je de Bonova technika Šesti myslitelských klobouků. Techniku je možné využít samostatně (s pomocí Myšlenkové mapy stejně jako u Individuálního využití metody Tří rolí) nebo ve skupině. Na rozdíl od metody Tří rolí, která zahrnuje proces od momentu vymýšlení řešení, je u metody Šesti klobouků hodnocen či diskutován již existující vybraný návrh nebo realizovaný produkt, projekt nebo situace.

Více se dozvíte v sekci Kreativita.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.