Týmové role

Mnohé firmy se nedokázaly udržet v konkurenčním prostředí, dobře zamýšlené projekty ztroskotaly, útvary nedokázaly plnit své cíle. Častou příčinou bylo nevhodné osobnostní složení vrcholového týmu, projektového týmu, nebo oddělení.

Ukazuje se, že pro úspěšnost týmu je potřeba určitého složení. Při sestavování bývá respektována odbornost členů týmu, méně se však přihlíží k osobnostnímu profilu jednotlivých členů a jejich vzájemné podpoře. Podle Dr. Mereditha Belbina právě zde se často skrývají slabá místa týmové práce.

Co nástrojem získáte?

  • uvědomíte si, že úspěšnost týmu nestojí jen na odbornosti jednotlivých členů týmu
  • návod na sestavení vhodného týmu ve vztahu k cílům, kterých má tým dosáhnout
  • tip, jak identifikovat týmové role

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se na funkčností jednotlivých týmů ve vaší firmě
  • pokuste se identifikovat, které týmové role v týmech absentují
  • co vašim týmům chybí, případně, co přebývá

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Jak pracovat s lidmi v týmu? »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.