Charakteristika:
Náš mozek pracuje podle výzkumů pánů McCleana, Sperryho a Neda Hermanna na základě konkrétních dominancí. Podle výzkumů R. Sperryho můžeme rozeznávat mezi dominancí levé či pravé hemisféry, teorie Paula McLeana nás učí o rozdílných funkcích jednotlivých vývojově odlišných mozkových struktur. Šéf vzdělávání General ElectricsNed Hermann spojil obě teorie do jedné a vytvořil tak vlastní model dominance mozkových kvadrantů.
Podstatou tohoto přístupu je názor, že náš mozek pracuje jednak v módu cerebrálně-limbickém (vývojově mladší-vývojově starší) a jednak v módu verbálně-neverbálním (levá-pravá hemisféra.
Preference konkrétního abstraktního kvadrantu určuje:

  • způsob zpracování informací
  • způsob, jakým raději informace získáváme
  • způsob, který preferujeme při třídění informací
  • způsob, který preferujeme při předávání informací druhým

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Lidský mozek Metoda 6P »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.