Jak si uvědomit všechny důsledky problému

Jednoduchá, rychlá a funkční technika, která pomocí rychlého sledu otázek „Co to způsobí?“, vede k maximu informací a faktů týkajících se důsledků potenciálních problémů. Použití techniky umožňuje odhalit důsledky, které obvykle zůstávají skryty a přitom mohou mít zcela zásadní dopad.

Technika, která je ve své podstatě velice blízká metodě 5 Proč, byla původně vyvinuta armádou s cílem poskytnout velícím důstojníkům kompletní informace o problému či situaci, kterým byli
v boji nuceni čelit. Od techniky 5 proč se liší tím, že se nezaměřuje na hledání jádra problému, ale snaží se poskytnout co největší množství informací, které mohou mít zásadní dopad na naši situaci.

Příklad

Společnost XY působící v oblasti prodeje elektro spotřebičů byla po dlouhou dobu na středně velikém městě výhradním prodejcem. Konkurence byla minimální, a to zejména díky šíři sortimentu a také doplňkovým službám v oblasti elektroinstalací, kterými firma disponovala.

V novém nákupním středisku nedaleko firmy však vznikla významnější konkurence. Do lokality vstoupil nadnárodní řetězec zaměřený na stejný segment zákazníků jako firma XY. Ta o příchodu konkurence věděla a manažeři se na příchod konkurence snažili připravit. Nicméně řetězec po příchodu začal aplikovat nekalé praktiky, které mj. spočívaly ve využívání informací od přetažených zaměstnanců společnosti XY. Takový přístup manažeři nečekali a byli zaskočeni.

Technika "Co to způsobí?" nás připravuje na veškeré varianty a alternativy, které mohou nastat. Pokud jsme připraveni a přemýšleli jsme nad všemi eventualitami, jsme schopni se mnohem lépe vypořádat se vzniklými důsledky.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Ishikawův diagram GRID analýza »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.