Jak zajistit tok informací

Sestavení komunikačního plánu není naprostou nutností, pokud se jedná o projekt malého rozsahu, směřující dovnitř firmy, bez vlivu na okolí. V opačném případě, větší projekty, kde můžeme nalézt mezi zainteresovanými stranami investora, sponzora, management firmy či veřejnost, je vhodné si komunikační plán vytvořit a v průběhu realizace projektu jej důsledně dodržovat. Skutečnost, že ti „správní“ lidé jsou včas informování o důležitých bodech projektu, jde v ruku v ruce s jeho hladkým průběhem a úspěšným koncem.

Co nástrojem získáte?

  • dozvíte se, proč je nutné komunikační plán sestavit
  • co by měl komunikační plán obsahovat
  • vzor komunikačního plánu

Jaké cíle si stanovit?

  • na začátku každého většího projektu vypracovat komunikační plán
  • věnovat pozornost nástroji Zainteresované strany projektu
  • relevantní body komunikačního plánu zanést do svého diáře

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Charta projektu Nejčastější projektová rizika »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.