Rozvržení přestávek v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Výjimku tvoří mladiství zaměstnanci, kterým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

U prací, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, a to i pokud vykonává práce, které nemohou být přerušeny.
Přestávka na jídlo a oddech nemusí být tedy čerpána v celku, lze ji rozdělit, avšak platí, že jedna část činit nejméně 15 minut.
Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se, až na shora uvedenou výjimku prací, které nemohou být přerušeny, nezapočítávají do pracovní doby.
Existuje i tzv. bezpečnostní přestávka, na kterou mohou mít určité kategorie zaměstnanců právo podle zvláštních právních předpisů. Tato přestávka se započítává do pracovní doby.
Může nastat situace, že bezpečnostní přestávka připadá na dobu přestávky na jídlo a oddech. V takovém případě se přestávka na jídlo a oddech započítává do pracovní doby.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Konto pracovní doby Doba odpočinku »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.