Cíle v pracovním i osobním životě - Jörg Knoblauch

Máte přání či představu čeho byste chtěli dosáhnout? Dáváte si určitá předsevzetí? Daří se vám jich dosáhnout? Pokud ne, tak právě vám je určena tato publikace.

Než jsem se do knihy začetl, napadaly mě myšlenky, co asi tak nového se mohu o cílech dozvědět. S technikami SMART či SMARTER, případně PRECISE jsem se setkal na každém rohu a tak mě ovládala zvědavost. Když jsem knihu dočetl, byl jsem nadšený z její srozumitelnosti, čtivosti, praktického přístupu autora. Tipy, cvičení a doporučení jsou velice funkční. Přiznám se, že nerad dělám cvičení v knihách, ale k úkolům uvedených v knize se chci vrátit. Stanovil jsem si cíl.
Co jsem se dozvěděl nového? Získal jsem celkový náhled, jak je možné s cíli pracovat a směřovat k jejich naplnění.
Autorem knihy je úspěšný podnikatel a profesor Jörg Knoblauch, o kterém učitelé mínili, že to nikam nedotáhne. Co mu pomohlo? Systém práce s cíli a trvalá orientací na cíl. A právě o své zkušenosti se v knize se čtenáři dělí.
Kniha je logicky členěna do na sebe navazujících kapitol. Tam, kde je to vhodné autor jde více do hloubky souvisejících témat, případně odkazuje na další zdroje.
První kapitola je věnována vymezení cíle. Lidé často mylně považují za cíle svá přání, což mohu potvrdit ze své lektorské praxe. Přání chybějí důležité aspekty, které cíle mají. Tyto aspekty umožňují směřovat k cíli a dosáhnout jej.
Dozvíte se, jak blahodárně cíle působí na náš mozek a podporují pozitivní myšlení. Současně je zde řada příkladů ze života známých osobností, které svých cílů v životě dosáhly, včetně překonávaných překážek.
Další část knihy je věnována tomu, jak si zvolit správné cíle. Chybou jsou cíle, které nejsou v souladu s naší osobností, hodnotami. Často si stanovujeme cíle, které jsou v přímém rozporu mezi sebou navzájem. Autor zde cituje známý výrok o dělání správných věcí namísto, dělat věci správně. V rámci druhé kapitoly zaměřené na správné cíle má čtenář možnost otestovat se pomocí DISG testu a určit preferovanou dimenzi chování. Výsledky umožňují porozumět, jak lépe stanovit cíle v souladu s vlastní osobnostní strukturou.
V navazující kapitole autor provází vypracováním životního plánu. Poukazuje na skutečnost, že plánování a představa, jak chceme mít věci vyřešeny, výrazně zkracuje dobu realizace a dobu potřebnou pro dosažení cíle. Čtenář zde získá přehledné a funkční formuláře pro definování cílů a jejich následný rozpad. Pokud jste zdatní v němčině, najdete zde také odkazy pro stažení originál formulářů přímo z webu. Čím mě koncept životního plánu skutečně překvapil, bylo zamyšlení se nad důchodovým úsekem života. Tato část života zahrnuje dnes 20 – 30 let života a určitě stojí za to se zamyslet, jak je chceme strávit.
Kniha vás povede k vytvoření si tzv. dne snů. Tyto dny jsou velice důležité, protože umožňují zastavit se a nad svými cíli a směřování v klidu přemýšlet. Autor rovněž poukazuje, že mnoho lidí podobný den začne využívat teprve v okamžiku krize, například po infarktu. Běžně se dostáváme do spirály spěchu a shonu a přehlížíme drobné signály, které nás varují, že je něco špatně. Dny snů pomohou udržet směr. Jak autor poukazuje, pokud si uděláte jeden den za čtvrtletí volno k přemýšlení nad svými cíli, za rok tak investujete 4 dny, což z ročního pohledu představuje 1% času, který máte k dispozici.
Důležitým faktorem je motivace a nadšení. Kdo má správné nadšení, ten už je skoro u cíle, říká jeden z mnoha citátů knihy. Otázku motivace za nás autor nevyřeší, neboť jak správně poznamenává, nikdo nás nemůže motivovat lépe než my sami. Nabízí však postupy a techniky, jak pomocí vizualizace a pozitivních formulací cílů, udržet motivaci v požadované úrovni. V souvislosti s motivací je v závěru knihy věnována pozornost týkající se překonávání překážek a významu lidí v našem okolí, kteří nám v dosažení našich cílů mohou významně pomoci.

Doporučení

Knihu lze přečíst svižným tempem, a to zejména díky stylu, jakým je napsána. Co je však důležitější, vzít si tužku do ruky a udělat nejen poznámky, ale zejména cvičení, ke kterým se budete vracet. V rámci čtení mi došlo, že některé z postupů jsem již aplikoval, i když ne tak systematicky, jak bych mohl. Kniha je vhodná nejen pro manažery, ale i pro kouče, trenéry či každého, kdo chce změnit přání v cíl a cíl v realitu.

Knihu si můžete objednat zde.
 
« Mentální mapování Řeč těla »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.