Spolupráce se školami

Pokud se vám dlouhodobě nedaří najít vhodné uchazeče, zkuste spolupráci se školami. Schopní

absolventi učilišť ​středních nebo vysokých škol mají již před koncem studia svého zaměstnavatele a na volný trh práce se ani nedostanou. Platí to hlavně v oborech, které jsou nedostatkové. Vhodní uchazeči, kteří mají odpovídající vzdělání, alespoň minimální praxi v oboru a potenciál se dále rozvíjet ve školách jsou. Školy, které takové kandidáty vychovávají, je však nedají zadarmo, ale budou očekávat odpovídající spolupráci. Podíváme se na to, co si pod tím představit. Začneme středními školami a učilišti.

Co nástrojem získáte?

 • kde se informovat o středních školách a učilištích a jejich oborech
 • jak navázat spolupráci
 • popis 6 forem spolupráce se školami

Jaké cíle si stanovit?

 • udělejte si jasno v tom, jaké absolventy potřebujete
 • plánujte spolupráci a uplatnění absolventů v horizontu let
 • spočítejte si, jaké náklady bude spolupráce vyžadovat

1. VYTIPOVÁNÍ ŠKOL VHODNÝCH KE SPOLUPRÁCI

V první fázi je potřeba najít takové školy, které vzdělávají žáky v oboru odpovídajícím vašim potřebám. Základní informace o středních odborných učilištích, středních školách a jejich studijních oborech v jednotlivých regionech najdete na stránkách www.stredniskoly.cz. Mladí studenti jsou stále trochu konzervativní nebo chcete-li pohodlní a stěhování za prací není zrovna „cool“ dobrodružství, proto hledejte hlavně v nejbližším okolí. V druhém kroku se zaměřte na zjištění úrovně absolventů těchto oborů. Nahlédněte přímo do studijních plánů, sjednejte si návštěvu školy a promluvte si s vyučujícími odborných předmětů.

2. SPOLUPRÁCE S UČILIŠTI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI

Spolupráce s vybranou školou nebo školami může fungovat v několika úrovních, podíváme se na možnosti, které máte.

 • Firemní prezentace ve školách

Představte svou firmu, její historii, výrobní program nebo služby a ukažte sídlo firmy a její vybavení. Samozřejmě informujte o pozicích, které chcete absolventům nabídnout. Seznamte je s pracovními podmínkami, firemními benefity a informujte je také o možné nástupní mzdě. Připravte se na dotazy žáků. Pamatujte také, že Vaší cílovou skupinou jsou nejenom učni a studenti, ale také vyučující. Ti mohou mít větší vliv na své žáky než vy během krátké prezentace. Můžete použít také Image film, který jste vytvořili pro své obchodní partnery nebo zákazníky.

 • Exkurze studentů

Pozvěte studenty na návštěvu do vaší firmy. Můžete použít podobnou prezentaci jako při návštěvě školy, ale určitě vezměte studenty na pracoviště a ukažte jim i zázemí pro zaměstnance. Představte jim svou výrobu nebo služby jako napínavý příběh, kde svou důležitou roli hrají zaměstnanci.

 • Praxe studentů

Každá škola si rozsah praxe určuje sama. U učebních oborů se nejčastěji setkáte se souvislou 14-ti denní praxí v rámci jednoho školního roku, kterou učni absolvují ve 3. nebo 4. ročníku. Jsou také školy, které posílají studenty na praxi jeden den každý druhý týden. U středních škol je praxe obvykle menšího rozsahu, některé dokonce nemají praxi vůbec. Při praxi se zaměřte zejména na schopnost učit se novým věcem a pracovitost studentů. Pokud jde o odměňování, jsou praxe většinou bezplatné, ale i zde existují výjimky.

 • Dotace výuky nebo vybavení

Tento druh spolupráce volí většinou ti, kteří chtějí mít při výběru studentů výsadní postavení mezi ostatními zaměstnavateli. Zvolte si takovou formu příspěvku, která pozvedne úroveň výuky ve škole a konzultujte svůj záměr s vedením školy.

Příklad

 • Studijní cesta s odborným programem pro skupinu studentů a pedagogů.
 • Možnost využívat firemní technologii pro výuku učňů.
 • Nákup materiálu, přístrojů nebo nářadí pro praktickou výuku.
 • Stipendium

Jde o individuální finanční podporu studenta a obvykle je spojeno s konkrétním závazkem studenta pro firmu pracovat. Výši stipendia můžete také navázat na studijní výsledky. Tato forma spolupráce se vyplatí tam, kde je konkurence zaměstnavatelů vysoká.

Příklad

Podnikové stipendium pro žáky v oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ a OBRÁBĚČ KOVŮ vázané na prospěch žáka.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

prospěl s vyznamenáním

1000,-

1500,-

2000,-

2000,-

prospěl

500,-

1000,-

1000,-

1500,-

neprospěl

-

-

-

-

 • Spolupráce se základními školami

Tuto spolupráci po vás může chtít učiliště nebo střední škola, která bude chtít nalákat žáky základních škol do svých lavic. Můžete být požádáni o prezentaci vaší firmy nebo o exkurze pro tyto žáky, kde bude zmíněna návaznost na studium na odpovídající střední škole. Zvolte si vlastní míru angažovanosti tak, aby byla spolupráce oboustranně výhodná a vyvážená.

3. OMEZENÍ PŘI SPOLUPRÁCI S UČILIŠTI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI

Jistou nevýhodou získávání absolventů je termín nástupu. Ten je jasně odvislý od termínu ukončení studia. Může se také jednat o běh na dlouhou trať. Od počátku spolupráce se školou k nástupu prvního absolventa může uběhnout klidně rok i více. Dalším logickým omezením je malá míra zkušeností a praxe absolventů, ale v nedostatkových oborech je nezbytné i s tímto omezením počítat.

TIP

Nabídněte studentům a učňům placenou brigádu o prázdninách nebo v jejich volném čase. Poznáte tak lépe jejich schopnosti a umožníte jim prohloubit si praktické dovednosti a vydělat si. Navíc studenti, kteří pravidelně chodí na brigády, jsou obvykle lepšími zaměstnanci.

SHRNUTÍ

 1. vyberte si školu nebo školy, které vychovávají vhodné absolventy
 2. zvolte si vlastní míru spolupráce v těchto oblastech
 • prezentace firmy ve škole
 • exkurze pro studenty
 • praxe studentů
 • dotace výuky nebo vybavení
 • poskytnutí stipendia
 • spolupráce se základními školami

3. mějte na paměti zejména časová omezení spojená s nástupem absolventů

 
« Kde hledat zaměstnance? II. Získávání kandidátů na vysokých školách »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.