Kulturní změna

Organizace si většinou dokáží poradit s technologickými nebo strukturálními změnami. Obtíže však obvykle činí kulturní změna, protože ta vyžaduje změny v lidském chování – a to je věc velmi obtížná.

Organizační kultura je způsob, jakým se lidé v organizaci chovají a jak komunikují. Patří sem hodnoty, zvyklosti, postoje, názory, jazyk (slova a rčení používaná v organizaci), vztahy mezi lidmi, úprava pracovního prostředí, styl oblékání, historky z minulosti, vizuální styl firmy a prezentace navenek.

Vedení firmy, které není spokojeno s výsledky, obvykle přijme nějaká opatření ke zlepšení výsledků. Tato opatření se ale často míjejí účinkem, protože vedení nedocílilo změny v myšlení lidí. K tomu by bylo třeba efektivně záměry komunikovat, promítnout do systémových změn a poskytnout lidem nové zkušenosti.

Co nástrojem získáte?

  • osvojení firemních hodnot pracovníky a v důsledku toho i žádoucí změny v chování lidí
  • optimální postup, vedoucí ke skutečné změně kultury organizace
  • zvýšení důvěry a zlepšení komunikace ve firmě

Jaké cíle si stanovit?

  • prosadit na svém pracovišti více samostatnosti, týmového ducha, orientace na zákazníka atd.
  • navrhnout k jednotlivým hodnotám (týmový duch, orientace na zákazníka atd.) žádoucí chování
  • uspořádat na pracovišti workshop ke změně kultury pracoviště

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Jak změnit kulturu firmy? - příklad »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.