Příklad participativní kulturní změny

Generická farmaceutická firma se sídlem v zahraničí se rozhodla pod tlakem driverů trhu (zkracující se doba vývoje molekuly pod tlakem konkurence, sílící role zájmových skupin, rostoucí přísnost legislativy atd.) pro zásadní změny ve způsobu vedení. Bylo vytýčeno šest základních hodnot – orientace na zákazníka, kreativita, respekt vůči lidem, aktivita, oddanost a excelence.

Česká pobočka byla vyzvána, aby uspořádala konferenci – workshop - pro všech cca 80 pracovníků pobočky, většinou medicínských reprezentantů, ale také marketérů a odborných pracovníků laboratoří. Účastníci byli rozděleni do šesti skupin tak, aby byly promícháni pracovníci různých útvarů.

Na společném shromáždění byl prezentován videoklip s promluvou předsedy představenstva a ředitel české pobočky přednesl vizi firmy a hovořil o významu nových hodnot. Poté ředitel vyzval účastníky, aby se rozešli do bočních prostor a navrhli ve skupinách vzorové chování k jednotlivým hodnotám. Každá skupina pak prezentovala své návrhy ostatním na celofiremním fóru a v diskusi je doplnila.

V druhé části workshopu pak skupiny – tentokrát podle útvarové příslušnosti - navrhovaly cíle, jimiž chtějí hodnoty naplnit a opět o nich diskutovaly na celofiremním fóru.

Později následovaly změny v systému hodnocení a odměňování, které odrazily nové hodnoty, a následně i změny personální v manažerských pozicích.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak změnit kulturu firmy? Vedení různých typů lidí »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.