Příklad 7S modelu

Představme si společnost zaměřenou na opravárenství. Standardní program se zaměřoval na periodické opravy kolejových vozidel. Tomu také odpovídala organizační struktura, která byla hierarchická a také styl řízení. Každý zaměstnanec měl pevné místo v organizační struktuře a jednoznačně vymezenou odpovědnost vůči svému nadřízenému.

Více se dozvíte v sekci Strategie.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.