7S model

Faktory efektivity společnosti

Chcete znát, jak je na tom vaše společnost z hlediska dosahování cílů? Jaké je vlastně její vnitřní nastavení pro to, aby úspěšně cílů mohla dosahovat. Existuje řada odpovědí na tuto otázku. Můžete se zaměřit na vnitřní či vnější faktory, můžete je dokonce kombinovat. 7S model poukazuje na kombinaci sedmi vzájemně provázaných faktorů, které společně zajišťují, aby všechny části vaší organizace pracovaly ve vzájemné harmonii a přispívaly tak k dosažení cílů.

Z čeho model vychází? Základním předpokladem modelu je existence sedmi interních faktorů či aspektů organizace, které je nezbytné mezi sebou sladit, pokud má být organizace v dosahování svých cílů efektivní.

Více se dozvíte v sekci Strategie.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.