Velký lexikon společenského chování

Bez nadsázky lze říci, že v současné době neexistuje na českém knižním trhu komplexnější kniha o společenském chování. Společenská etiketa neboli společenské chování jsou pojmy, které ve větší míře vstoupily do povědomí lidí po listopadových změnách před téměř čtvrt stoletím. Velkým přínosem k zacelení mezery byly a jsou publikace Ladislava Špačka. Ty se věnují společenské etiketě v užším slova smyslu. Autoři Velkého lexikonu společenského chování ovšem výrazně překračují spektrum témat tradičně řazených do okruhu společenské etikety. Za zmínku stojí, že Vladimír Smejkal vydal v nakladatelství Horizont již v r. 1990 knihu Abeceda společenského chování a společně s Hanou Schelovou Bachrachovou v nakladatelství Grada v r. 1993 Lexikon společenského chování.

Více se dočtete zde.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.