Vědomý business

Když jsem bral do rukou knihu Vědomý business, s podtitulem Integrita, úspěch, štěstí, čekal jsem dvě věci. První byla určitá souvislost se svobodnými firmami a jejich přístupy v oblasti podnikání. Druhá pak očekávání určitých návodů a postupů, jak takovou firmu řídit a vést. V obou případech jsem se spletl. I když ne tak docela. Souvislosti zde jsou.

Kniha vede k jednoznačné odpovědnosti, kterou autor představuje na konceptu dvou rolí. Tyto role zaujímáme vůči situacím, lidem, výzvám a také sami vůči sobě. Jde o role Oběti a Tvůrce. Na řadě konkrétních příkladů autor ukazuje, jakým způsobem ovlivňuje dosahování našich cílů to, do které role se postavíme. Role, ve kterých se nacházíme mají pak také bezprostřední dopad na to, jak reagujeme na své okolí a na situace, v nichž se ocitáme.

Role Tvůrce nám napomáhá situace zvládat a řešit je v souladu se svými hodnotami. Právě přístup Tvůrce v souladu s hodnotami v konečném důsledku přináší pocit klidu, a to i v případech, kdy se nám našeho cíle dosáhnout nepodaří. Důležité je vědomí, že jsme udělali vše, co jsme mohli a co je v souladu s našimi hodnotami.

Více najdete zde.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.