Vazba mezi činnostmi
Vzájemné závislosti jednotlivých činností nám pomohou naplánovat, kdy bude který úkol zahájen a kdy by měl být ukončen tak, aby toto načasování bylo optimální z hlediska úspěšnosti projektu. Znalost vazeb mezi jednotlivými činnostmi tak využijeme nejen u sestavení jednoduchého Ganttova diagramu, ale také při důkladné síťové analýze celého projektu (např. Metodou kritické cesty). Pochybit při určení vzájemné závislosti naplánovaných činností může mít negativní dopad na výsledek celého projektu.

Podrobnosti najdete v Projektovém managementu.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.