Tykání a vykání ve společenském prostředí

Vykat nebo tykat? Přijmout nebo odmítnout?

Přestože jsou základní pravidla pro vykání a tykání velmi jednoduchá, přináší realita často nepříjemné okamžiky nejistoty. Zpravidla víme, kdy je tykání v pořádku a kdy je naopak lepší vykat. Důležité je vědomí toho, že nabídnout tykání není povinnost. Jedno ulehčující zjištění na začátek je, že vykáním nic nezkazíte.
Tykání nabízí vždy společensky významnější osoba, protože ta určuje povahu vzájemného vztahu. Které osoby to jsou, zjistíte v nástroji Společenská významnost osob. Odmítnou tykání je z pohledu etikety velmi neslušné, podobně jako odmítnou napřaženou pravici. Existuje však několik všeobecně uznávaných důvodů pro odmítnutí, které ovšem má být maximálně taktní. Podívejme se, jakým způsobem a komu tykání nabídnout a kdo jej může navrhnout vám.
V novém nástroji jsou shrnuta pravidla tykání ve společenském prostředí. Více najdete v sekci Etiketa.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.