Stres a zdraví

Knihu jsem brala do rukou s mírnými obavami. Autorem je indický lékař a já měla obavy z definic, odborných rozborů situací a již obecně známých pouček, jak vést zdravý duševní život. O to víc jsem byla mile překvapena a zaujata první kapitolou. Opak byl pravdou a v rukou jsem držela napínavou detektivku. I v dalších kapitolách se autor snaží o stresu a jeho vlivu na naše zdraví velice nenásilnou formou „vyprávět, což činí knihu poutavou. Pro lepší pochopení širšímu okruhu čtenářů často využívá různá přirovnání a pomocí analogie se snaží přiblížit a objasnit, co to stres je, jaké jsou jeho fyziologické projevy a zdravotní následky. Přirovnání jsou natolik trefná, že vás donutí k úsměvu, stejně jako se to stávalo mě. Ostatně jako spousta autorových poznámek, které se dočtete „mezi řádky“.

Více najdete zde.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.