SQUID

Jak získat přehled a jistotu nad problémem

Principy metody SQUID lze úspěšně využít v mnoha manažerských činnostech. Jedná se o nástroj, který umožňuje nahlížet na řešený problém z více úhlů pohledu a zabránit, aby se naše mysl dostala do pasti „páté přes deváté“. Velmi často se nám například stává, že během hádky máme pocit, že jedna strana mluví „o voze“, a druhá „o koze“. Je to jen proto, že se obě dvě strany dívají na problém z jiného úhlu pohledu.

Chceme-li být ve své práci efektivní, měli bychom naši mysl vědomě vést, pracovat s ní jako s nástrojem, který jedná tak, jak chceme my. Pracovní neefektivita je v podstatě jen podléhání nezřízenosti mysli, který si dělá, co chce.

Více se dočtete v sekci Osobní produktivita.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.