Jak získat přehled a jistotu nad problémem

Principy metody SQUID lze úspěšně využít v mnoha manažerských činnostech. Jedná se o nástroj, který umožňuje nahlížet na řešený problém z více úhlů pohledu a zabránit, aby se naše mysl dostala do pasti „páté přes deváté“.

Velmi často se nám například stává, že během hádky máme pocit, že jedna strana mluví „o voze“, a druhá „o koze“. Je to jen proto, že se obě dvě strany dívají na problém z jiného úhlu pohledu.

Chceme-li být ve své práci efektivní, měli bychom naši mysl vědomě vést, pracovat s ní jako s nástrojem, který jedná tak, jak chceme my. Pracovní neefektivita je v podstatě jen podléhání nezřízenosti mysli, která si dělá, co chce.

Představme si, že je náš mozek, či chcete-li naše myšlení vybaveno ovládacími tlačítky, kterými můžeme ovládat zacílení našich myšlenek podobně, jako na ekvalizéru ovládáme výšku, barvu či hlasitost hudby. A právě takto funguje metoda SQUID.

Podrobnější popis metody naleznete v knize Dana Roama „Nápady na ubrousku“.

Co nástrojem získáte?

  • vodítko pro zpracování rozsáhlých informací
  • přehled nad komplikovaným problémem
  • nástroj pro analýzu informací
  • předpoklad pro jistější přenos informací

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikujte metodu v praxi pro analýzu informací
  • vyzkoušejte techniku při řešení problémů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« PRIMSEK Řešení problémů »

Kam dále?

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.