Jak získat přehled a jistotu nad problémem

Principy metody SQUID lze úspěšně využít v mnoha manažerských činnostech. Jedná se o nástroj, který umožňuje nahlížet na řešený problém z více úhlů pohledu a zabránit, aby se naše mysl dostala do pasti „páté přes deváté“.

Velmi často se nám například stává, že během hádky máme pocit, že jedna strana mluví „o voze“, a druhá „o koze“. Je to jen proto, že se obě dvě strany dívají na problém z jiného úhlu pohledu.

Chceme-li být ve své práci efektivní, měli bychom naši mysl vědomě vést, pracovat s ní jako s nástrojem, který jedná tak, jak chceme my. Pracovní neefektivita je v podstatě jen podléhání nezřízenosti mysli, která si dělá, co chce.

Představme si, že je náš mozek, či chcete-li naše myšlení vybaveno ovládacími tlačítky, kterými můžeme ovládat zacílení našich myšlenek podobně, jako na ekvalizéru ovládáme výšku, barvu či hlasitost hudby. A právě takto funguje metoda SQUID.

Podrobnější popis metody naleznete v knize Dana Roama „Nápady na ubrousku“.

Co nástrojem získáte?

  • vodítko pro zpracování rozsáhlých informací
  • přehled nad komplikovaným problémem
  • nástroj pro analýzu informací
  • předpoklad pro jistější přenos informací

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikujte metodu v praxi pro analýzu informací
  • vyzkoušejte techniku při řešení problémů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« PRIMSEK Řešení problémů »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.