Rozvržení pracovní doby

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, určí začátek a konec směn. Pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. To zejména znamená, aby zaměstnanci měli dostatek prostoru také pro odpočinek, neboť při špatném rozvrhu práce, nedostatečném odpočinku a neadekvátním pracovním tempu hrozí zvýšené riziko pracovních úrazů.

Více o rozvržení pracovní doby se dozvíte v sekci Pracovní právo.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.