Základní ustanovení

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, určí začátek a konec směn. Pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. To zejména znamená, aby zaměstnanci měli dostatek prostoru také pro odpočinek, neboť při špatném rozvrhu práce, nedostatečném odpočinku a neadekvátním pracovním tempu hrozí zvýšené riziko pracovních úrazů.

Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Délka pracovní doby Pružné rozvržení pracovní doby »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.