Prezentace projektu v předprojektové fázi

Není výjimkou, že projektový manažer je nucen svůj projekt prezentovat již v předprojektové fázi – členům projektového týmu, nadřízeným, sponzorům či jiným zainteresovaným stranám. Jako jednoduché vodítko může sloužit již sestavený logický rámec. Díky němu a jednoduchému návodu obsaženému v tomto nástroji si můžete snadno sestavit osnovu (kostru) své prezentace tak, aby byla vypovídající, logicky navazovala a obsahovala vše podstatné.

Další podrobnosti nalzenete v sekci Projektové řízení.

Další články »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.